Konání konference 8. září až 10. září 2021.

Registrace účastníků a příspěvků: 26. února až 3. května 2021 – prodlouženo do 24. 5. 2021

Řádná registrace byla ukončena 24. 5. 2021.

Do 31. 7. 2021 je možnost mimořádné registrace.

Do 31. 7. 2021 je možné se registrovat na konferenční workshopy.